Medlemsundersøkelsen

 

Medlemsundersøkelsen ETK, november 2021 – Oppsummering

For kort tid tilbake sendte vi ut en medlemsundersøkelse til klubbens medlemmer. I den anledning takker vi for alle tilbakemeldingene, svarene er et fint verktøy for vårt videre arbeid for å gjøre klubben enda bedre. Noen forslag kan vi raskt og enkelt håndtere andre tar lenger tid og er mer krevende, som å få bedre kapasitet innendørs. Vi har fått mange nye medlemmer den seneste tiden og noen av kommentarene som er gitt viser at styret skal klargjøre noen forhold i et eget skriv til medlemmene. Ellers er det veldig hyggelig med så mye positiv tilbakemelding, men vi har også fått negativ kritikk på områder hvor vi vil forsøke å finne bedre løsninger fremover i tid.

Vi ønsker å takke alle som har svart på undersøkelsen for god deltagelse og hvor mange tilleggskommentarer er gitt.

Hvis vi skal forsøke å oppsummere svarene vi mottok kan vi dele disse opp i  5 hovedkategorier. Svarene under er klippet direkte ut fra kommentarene gitt i undersøkelsen. Styret tenker å lage et skriv i etterkant for å gi mer utfyllende informasjon/kommentarer til disse tema.

  • Baner & klubbhus Eiksmarka:

Mye positiv tilbakemelding fra medlemmene. Selv om vi er blitt mange medlemmer er tilgjengeligheten tilfredsstillende utendørs på Nadderud og Eiksmarka. Problemet er om vinteren hvor alt for få har tilgang til bobla og enkelte svarer at det er frustrerende få nye medlemmer som får tilgang på baner. Ønsker bedre markering av banene i bobla, hvilken er bane 2 og hvilken bane er nr. 3.  Noen savner lys på banen utendørs da kunne sesongen blitt forlenget.  Noen ønsker forbedringer på bane 6 samt håper noe kan gjøres med underlaget på bane  4 & 5 hvor det er en del feilsprett. Noen ønsker enda bedre kantklipping slik at baller ikke forsvinner. Styrkerommet bør oppgraderes og ikke fremstå som lager. Hva med å skifte tilbake til de gamle gode grusbanene? Klubbhuset er fint, men toilettet er noen ganger ikke tilgjengelig – stengt.

Veldig synd klubben ikke har fått hall. Elendig innendørs banekapasitet. Trenger mer sand på banene i bobla.

  • Baner Nadderud:

Tilgjengeligheten oppleves som tilfredsstillende. Vedlikeholdet må bli bedre. Nettene på Nadderud må alltid være i orden. Hard Court dekket burde oppgraderes eller skiftes ut til kunstgress. Tenk om kiosken kunne holde åpent. Hva med lys på utebanene på Nadderud. Nadderud er bra, men her kunne dekket vært bedre, noen av banene forfaller.  Gi meg beskjed når Nadderud blir innendørs!

  • Informasjon:

Mye skryt til administrasjonen og Elin spesielt for hennes alltid positive og engasjerende tilstedeværelse. De nye hjemmesidene er ikke så bra som de gamle. God informasjon i flere kanaler (hjemmeside/e-post/ fcebook/instagram mm). Daglig leder er topp.

  • Sosiale miljø:

De aller fleste er meget fornøyd med klubben, mange trekker frem det gode miljøet. Hyggelig atmosfære, en føler seg velkommen.

  • Kurs:

Ønsker mer kurs, flere konkurranser ikke bare klubbmesterskap. Mer kurs for voksne både nybegynner samt kurs for viderekommende. Synd at barna svært sjelden får spille kamper.

Billigere trening for voksne.

Oppsummering fra undersøkelsen i ETK, Eiksmarka 22.11.21