Sportslig

Klubben tilbyr sesongtrening, sommertennis, kortere kurs og turneringer. 

Vi har to fast ansatte trenere og engasjerer også juniortrenere og assistenter etter behov. 

Trenerne gir også privattimer. Ved kansellering senere enn 24 timer før timen, betales denne fullt.