Sesongtrening


Velkommen til sesongtrening 2021/2022

ETKs sesongtrening går fra august til skoleslutt juni.  Påmeldingen går via Matchi med spillerens profil. Treningen følger skoleruten.

Alle som melder seg på sesongtreningen plikter å stille på dugnad minst en gang i løpet av året. Det kan være i forbindelse med at bobla blir tatt opp eller ned, i tillegg til kioskvakter, hjelp med turneringer etc. Dersom du ved påmelding vet at dere ikke har anledning til å stille på dugnad i løpet av sesongen, kan dere sende en e-post til post@etk.no. Dere vil da bli fakturert kr 400,-. Dette vil evt bli fakturert i ettertid dersom man ikke stiller på dugnad i løpet av året. 

Prisene for sesongtreningen for 2020/2021 finner dere under her. Det må påregnes en liten økning for 2021/2022-sesongen.

1 t/u: kr 4.900,-
2 t/u: kr 9.600,-
3 t/u: kr 14.100
4 t/u: kr 19.700,-
5 t/u: kr 24.000,-
6 t/u: kr 27.000,-

SFO-tennis august til juni:
1 t/u kr 3.750,-
2 t/u kr 6.000,-