Innetimer i bobla 2022/2023

Bobla settes opp 15. september og tas ned i slutten av april.

Frist for å søke om faste timer var 10. august. Hvis flere ønsker samme time, vil de som har vært med på en av klubbens dugnader komme foran en som ikke har deltatt hvis flere søker om samme time. Dette gjelder ikke årsklassen 70+. 

De som får faste timer, forplikter seg til å avbestille disse hvis de ikke skal benyttes, slik at andre får muligheten til å spille. Avbestilte timer går på klippekort til bruk senere. 

Her er oversikt over timer som kan bestilles som faste timer for 2022-2023: 
Mandager 7-11, 13-14, 22-23
Tirsdager 7-14, 21-22, 22-23
Onsdager 7-9, 12-14, 22-23
Torsdager 7-10, 13-14, 21-23
Fredager 7-10, 12-14, 18-23 (med forbehold)
Lørdager 7-11, 13-16, 17-23 (med forbehold)
Søndager 7-9, 17-20, 22-23
Vi tar forbehold om at timer er solgt før oversikten oppdateres.