Banereglement

Alle spillere skal reservere bane før spilling, selv om det ikke er ventetid. Bruk profilen til den som skal spille. Booking innendørs med juniorprofil brukes når junior spiller med junior. Er senior på banen, bookes det med seniors profil. Det er ikke tillatt å booke for andre som ikke er medlemmer. Dette medfører tap av bookingrettigheter. 

Alle kan ha én aktiv booking, og ny time kan ikke bestilles før denne timen er spilt, eller i alle fall startet. 

Kunstgrusbanene kostes alltid etter bruk. Man kan spille til klokken er fem på hel time når noen venter. Heng kosten på anvist sted etter bruk. 

Ansatte og samtlige styremedlemmer har rett til å kontrollere at medlemskap er i orden. De samme kan også avgjøre uenighet som måtte oppstå på banene.

Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene. Banning, hyling, racketkasting o.l. godtas ikke! Overtredelse kan medføre bortvisning fra banen, ved gjentakelse minimum 1 uke. Styret har fullmakt til å håndheve disse bestemmelsene.

Etikette handler i første rekke om å ta vare på banen vi spiller på. Det handler også om hvordan man bør oppføre seg overfor sine medspillere. I tillegg oppfordrer klubben alle medlemmer til å følge NTFs klesreglement. Det betyr at skjortene
beholdes på.

EIKSMARKA
Baner bestilles via bookingsystemet MATCHi. For å få bestilt baner utendørs, må det opprettes profil via invitasjon sendt fra klubben. Kun medlemmer som kan spille på banene, både innendørs og utendørs. Nøkkel til bobla koster kr 200,-.

Formiddagsmedlemskap gir spilleadgang til kl. 14.00 på hverdager.  Passivt medlemskap gir ikke spilleadgang til banene.

NADDERUD
Vi har reservasjon til Nadderudbanene også via Matchi. Brukernavn og passord får du ved å kontakte post@etk.no.
Banene har adresse Haukeveien 12. Nøkkel til banene kjøpes på kontoret på ETK for kr 200,-. 

REGLER FOR GJESTESPILL

Du kan ha med gjester hvis de betaler sin kontingent til en annen klubb tilsluttet Norges Tennisforbund. Dette for å stimulere til utveksling og samarbeid. Dette må kunne dokumenteres ved spørsmål. 

De som ikke er medlemmer noe sted, kan du ta med 1-2 ganger slik at de blir kjent med klubben/sporten, men etter det må de ha sitt eget medlemskap. Inntektene fra kontingenten hjelper oss til å holde banene i tipp-topp stand. Det er derfor viktig at alle som bruker banene bidrar til dette. Misbruk av reglene medfører tap av bookingrettigheter.