Årsmøte 20. mars 2023 kl. 18.00

AGENDA

1.   Godkjenning av innkallingen
2.   Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3.   Styrets beretning for 2022
4.   Behandling av revidert årsregnskap for 2022
5.   Vedta budsjett for 2023
6.   Valg:
a)   Styre- og varamedlemmer
b)   Representanter til regions- og forbundsting
c)    Kontrollutvalg
d)   Medlemmer til valgkomitéen
e)    Medlemmer til fondsstyre

Protokoll:
Protokoll årsmøte i ETK 2023 signert
Styret i ETK 2023