Årsmøte 24. mars kl. 19.00

AGENDA

1.   Godkjenning av innkallingen
2.   Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen
3.   Styrets beretning for 2021
4.   Behandling av revidert årsregnskap for 2021
5.   Vedta budsjett for 2022 og kontingenter for 2023
6.   Valg:
a)   Styre- og varamedlemmer
b)   Representanter til regions- og forbundsting
c)    Kontrollutvalg
d)   Medlemmer til valgkomitéen
e)    Medlemmer til fondsstyre

Protokoll fra ordinært årsmøte 24-03-22 – signert