Bestille timer
Deltager.no


Kurs-påmelding via Deltager.no


NTF Tournament SoftwareNTF Tournament Software


Forside

Innkalling til årsmøte

På vegne av styret i ETK innkalles det til ordinært årsmøte 4. mars kl. 18.00 på ETK.
Publisert onsdag 30. januar 2019 kl. 23:32
 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes  skriftlig (e-post) til post@etk.no senest 15. februar 2019. 

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet er det ønskelig at:

  • Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Dette vil hjelpe årsmøtet å behandle og ta stilling til saken. Dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst kan saken potensielt ikke stemmes over.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøtet, vil styret ta kontakt for å drøfte om saken heller bør behandles på et styremøte eller om det er tilstrekkelig med konkret tilbakemelding vedrørende problestillingen.

 

Innkalling med endelig saksliste og relevante vedlegg vil legges ut på våre nettsider minst 8 dager før årsmøtet.

 
 
Del på Facebook
Skriv ut

Webdesign og webteknikk av Beatlock